Bảng xếp hạng Arab U20 Championship - KQBD Quốc Tế hôm nay

TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng A
1
Arập Xêut U20
1
1
0
0
2
0
2
3
2
Iraq U20
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Mauritania U20
1
0
0
1
0
2
-2
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng B
1
Jordan U20
1
0
1
0
1
1
0
1
2
UAE U20
1
0
1
0
1
1
0
1
3
Yemen U20
0
0
0
0
0
0
0
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng C
1
Algeria U20
1
1
0
0
2
1
1
3
2
Libya U20
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Lebanon U20
1
0
0
1
1
2
-1
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng D
1
Ai Cập U20
1
1
0
0
1
0
1
3
2
Somalia U20
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Oman U20
1
0
0
1
0
1
-1
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng E
1
Tunisia U20
1
1
0
0
3
0
3
3
2
Djibouti U20
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Bahrain U20
1
0
0
1
0
3
-3
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng F
1
Ma Rốc U20
1
1
0
0
4
2
2
3
2
Palestine U20
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Sudan U20
1
0
0
1
2
4
-2
0
back-to-top