Bảng xếp hạng Copa America 2024 - KQBD Nam Mỹ hôm nay

TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng A
1
Argentina
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Chile
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Peru
0
0
0
0
0
0
0
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng B
1
Ecuador
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Jamaica
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Mexico
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Venezuela
0
0
0
0
0
0
0
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng C
1
Bolivia
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Mỹ
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Panama
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
0
0
0
0
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng D
1
Brazil
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Colombia
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Paraguay
0
0
0
0
0
0
0
0
back-to-top