Bảng xếp hạng Cúp Trung Mỹ Nữ - KQBD Bắc Mỹ hôm nay

TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng A
1
Venezuela Nữ
3
3
0
0
10
1
9
9
2
Guatemala Nữ
3
2
0
1
5
4
1
6
3
Costa Rica Nữ
3
1
0
2
3
6
-3
3
4
Haiti Nữ
3
0
0
3
2
9
-7
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng B
1
Mexico Nữ
3
3
0
0
14
5
9
9
2
El Salvador Nữ
3
1
1
1
9
7
2
4
3
Puerto Rico Nữ
3
0
2
1
3
7
-4
2
4
Jamaica Nữ
3
0
1
2
6
13
-7
1
back-to-top