Bảng xếp hạng Olympic Nam 2024 - KQBD Thế Giới hôm nay

TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng A
1
Guinea U23
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Mỹ U23
0
0
0
0
0
0
0
0
3
New Zealand U23
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Pháp U23
0
0
0
0
0
0
0
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng B
1
Argentina U23
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Iraq U23
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Ma Rốc U23
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Ukraina U23
0
0
0
0
0
0
0
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng C
1
Ai Cập U23
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Dominican U23
0
0
0
0
0
0
0
0
3
T.B.Nha U23
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Uzbekistan U23
0
0
0
0
0
0
0
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng D
1
Israel U23
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Mali U23
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Nhật Bản U23
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Paraguay U23
0
0
0
0
0
0
0
0
back-to-top