Bảng xếp hạng Sinh Viên VN 2012 - KQBD Việt Nam hôm nay

TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng A
1
ĐH GTVT
1
0
1
0
1
1
0
1
2
Bách Khoa HN
1
0
1
0
1
1
0
1
3
ĐH Sư Phạm HCM
0
0
0
0
0
0
0
0
4
ĐH Huế
0
0
0
0
0
0
0
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng B
1
ĐH Sư Phạm HN
1
1
0
0
1
0
1
3
2
Dân lập HP
1
1
0
0
1
0
1
3
3
ĐH Nông Nghiệp HN
1
0
0
1
0
1
-1
0
4
Nông Lam HCM
1
0
0
1
0
1
-1
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng C
1
ĐH Thủy Lợi
0
0
0
0
0
0
0
0
2
ĐH FPT
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Công Nghệ SG
0
0
0
0
0
0
0
0
4
ĐH CN Cần Thơ
0
0
0
0
0
0
0
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng D
1
ĐH Hồng Bàng
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Công Nghiệp HCM
0
0
0
0
0
0
0
0
3
SP TDTT HN
0
0
0
0
0
0
0
0
4
ĐH Hải Phòng
0
0
0
0
0
0
0
0
back-to-top