Bảng xếp hạng VĐ Nữ Châu Phi - KQBD Châu Phi hôm nay

TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng A
1
Ma Rốc Nữ
3
3
0
0
5
1
4
9
2
Senegal Nữ
3
2
0
1
3
1
2
6
3
Burkina Faso Nữ
3
0
1
2
2
4
-2
1
4
Uganda Nữ
3
0
1
2
3
7
-4
1
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng B
1
Zambia Nữ
3
2
1
0
5
1
4
7
2
Cameroon Nữ
3
1
2
0
3
1
2
5
3
Tunisia Nữ
3
1
0
2
4
4
0
3
4
Togo Nữ
3
0
1
2
3
9
-6
1
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng C
1
Nam Phi Nữ
3
3
0
0
6
2
4
9
2
Nigeria Nữ
3
2
0
1
7
2
5
6
3
Botswana Nữ
3
1
0
2
4
5
-1
3
4
Burundi Nữ
3
0
0
3
3
11
-8
0
back-to-top