Bảng xếp hạng VLWC Nữ KV Concacaf - KQBD Bắc Mỹ hôm nay

TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng A
1
Mexico Nữ
2
2
0
0
17
0
17
6
2
Puerto Rico Nữ
2
2
0
0
13
0
13
6
3
Suriname Nữ
2
1
0
1
5
9
-4
3
4
Antigua & Bar Nữ
3
1
0
2
1
12
-11
3
5
Anguilla Nữ
3
0
0
3
0
15
-15
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng B
1
Guatemala Nữ
2
2
0
0
15
0
15
6
2
Costa Rica Nữ
2
2
0
0
13
0
13
6
3
St.Kitts and Nevis Nữ
2
1
0
1
5
8
-3
3
4
Curacao Nữ
3
1
0
2
2
11
-9
3
5
US Virgin Islands Nữ
3
0
0
3
0
16
-16
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng C
1
Dominican Nữ
2
2
0
0
13
0
13
6
2
Jamaica Nữ
2
2
0
0
10
1
9
6
3
Bermuda Nữ
2
1
0
1
6
4
2
3
4
Cayman Islands Nữ
3
1
0
2
2
10
-8
3
5
Grenada Nữ
3
0
0
3
1
17
-16
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng D
1
Panama Nữ
2
2
0
0
13
0
13
6
2
El Salvador Nữ
2
2
0
0
13
1
12
6
3
Barbados Nữ
2
1
0
1
3
6
-3
3
4
Aruba Nữ
3
0
1
2
3
11
-8
1
5
Belize Nữ
3
0
1
2
1
15
-14
1
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng E
1
Haiti Nữ
2
2
0
0
17
0
17
6
2
Cuba Nữ
2
2
0
0
17
0
17
6
3
Honduras Nữ
2
1
0
1
4
6
-2
3
4
St.Vincent Nữ
3
1
0
2
5
15
-10
3
5
BV Islands Nữ
3
0
0
3
1
23
-22
0
TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
Bảng F
1
Guyana Nữ
2
2
0
0
11
0
11
6
2
Trinidad & T. Nữ
2
2
0
0
4
1
3
6
3
Nicaragua Nữ
2
1
0
1
20
2
18
3
4
Dominica Nữ
3
1
0
2
8
7
1
3
5
Turks & Caicos Nữ
3
0
0
3
1
34
-33
0
back-to-top