Bảng xếp hạng Vòng loại African Cup 2025 - KQBD Châu Phi hôm nay

TT
Đội
TR
T
H
B
BT
BB
HS
Đ
1
Chad
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Djibouti
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Eswatini
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Liberia
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Mauritius
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Sao Tome & Principe
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Sierra Leone
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Somalia
0
0
0
0
0
0
0
0
9
South Sudan
0
0
0
0
0
0
0
0
back-to-top