Kết Quả Cup Series C - KQBD Italia mới nhất

Chọn vòng đấu :
Giờ
Trận đấu Tỉ số H1 Tỷ lệ

KQBD Cup Series C Thứ 5 ngày 25-01-2024

00:30
Luchese
Padova
1 - 0
1 0
0.85 0.80
0 : 0 1 3/4
0.85 0.96
02:30
Rimini
Catania
1 - 0
1 0
-0.95 -0.99
0 : 0 2
0.77 0.75

KQBD Cup Series C Thứ 5 ngày 29-02-2024

01:00
Padova
Luchese
2 - 0
1 0
0.97 0.97
0 : 1 2 1/4
0.85 0.83
02:30
Catania
Rimini
2 - 0
1 0
0.88 -0.89
0 : 1/2 2 1/4
0.94 0.68
back-to-top