Kết Quả Hạng Nhất Mỹ USL Pro - KQBD Mỹ mới nhất

Chọn vòng đấu :
Giờ
Trận đấu Tỉ số H1 Tỷ lệ

KQBD Hạng Nhất Mỹ USL Pro CN ngày 21-04-2024

03:05
Detroit City FC
Oakland Roots
3 - 1
2 0
0.90 0.94
0 : 1/2 2 1/4
0.98 0.92
03:05
Loudoun United
Louisville City
0 - 1
-0.90 0.97
1/4 : 0 2 3/4
0.77 0.89
04:05
Hartford Athletic
SA Scorpions
1 - 3
1 1
0.86 0.96
0 : 0 3
-0.98 0.84
05:05
FC Tulsa
Ch. Battery
1 - 4
1 3
0.91 0.84
1/4 : 0 2 3/4
0.97 -0.98
06:05
North Carolina
New Mexico United
2 - 3
2 2
0.71 -0.94
0 : 1/4 2 3/4
-0.90 0.80
06:05
Miami FC
Birmingham Legion
0 - 1
0.98 0.88
1/4 : 0 2 3/4
0.90 0.98
06:35
Tampa Bay Rowdies
El Paso Locomotive
1 - 1
0.76 0.80
0 : 1 2 3/4
-0.89 -0.94
07:05
Colorado Springs
Indy Eleven
1 - 1
1 1
0.84 0.89
0 : 1/4 2 3/4
-0.96 0.97
07:05
Las Vegas Lights
Rhode Island FC
1 - 2
0 2
07:05
Memphis 901
Monterey Bay FC
1 - 2
1 0
0.98 0.91
0 : 1/2 2 3/4
0.90 0.89
09:05
Orange County SC
Sacramento
0 - 2
0 2
0.82 -0.97
1/4 : 0 2 1/4
-0.94 0.83
09:35
Phoenix Rising
Pittsburgh R.
1 - 3
1 1
0.98 -0.87
0 : 1/4 2 1/4
0.90 0.71
back-to-top