Kết Quả VĐ Bắc Mỹ - KQBD Mỹ mới nhất

Chọn vòng đấu :
Giờ
Trận đấu Tỉ số H1 Tỷ lệ

KQBD VĐ Bắc Mỹ CN ngày 29-10-2017

06:20
Puerto Rico Islanders
New York Cosmos
2 - 5
06:30
Miami FC
Edmonton
2 - 1
0.72 0.71
0 : 1 1/4 2 1/2
-0.85 -0.85
07:00
SF Deltas
Jacksonville Armada
0 - 2
0 1
-0.91 0.66
0 : 3/4 2 1/4
0.80 -0.82

KQBD VĐ Bắc Mỹ Thứ 2 ngày 30-10-2017

04:00
Indy Eleven
North Carolina
2 - 2
1 1
-0.88 0.76
0 : 0 2 1/2
0.77 -0.89

KQBD VĐ Bắc Mỹ Thứ 2 ngày 06-11-2017

07:07
SF Deltas
North Carolina
1 - 0
1 0

KQBD VĐ Bắc Mỹ Thứ 2 ngày 13-11-2017

08:00
SF Deltas
New York Cosmos
2 - 0
1 0
-0.99 -0.89
0 : 1/4 2 1/4
0.89 0.76
back-to-top