Kết Quả VLWC KV Châu Á - KQBD Thế Giới mới nhất

Chọn vòng đấu :
Giờ
Trận đấu Tỉ số H1 Tỷ lệ

KQBD VLWC KV Châu Á Thứ 3 ngày 26-03-2024

Hoãn
Triều Tiên
Nhật Bản
vs
15:45
Lebanon
Australia
0 - 5
0 1
-0.98 0.81
1 3/4 : 0 2 3/4
0.80 0.99
16:30
Bangladesh
Palestine
0 - 1
0.89 0.96
2 : 0 3
0.93 0.84
18:00
Philippines
Iraq
0 - 5
0 3
-0.99 0.82
1 1/2 : 0 2 1/2
0.81 0.98
19:00
Việt Nam
Indonesia
0 - 3
0 2
0.80 0.85
0 : 1/4 2
-0.98 0.95
19:00
Trung Quốc
Singapore
4 - 1
1 1
0.88 0.95
0 : 2 3 1/4
0.94 0.85
19:30
Thái Lan
Hàn Quốc
0 - 3
0 1
0.97 0.80
1 1/4 : 0 2 3/4
0.85 1.00
20:30
Ấn Độ
Afghanistan
1 - 2
1 0
-0.95 0.81
0 : 1 1/4 2 1/2
0.77 0.99
21:00
Malaysia
Oman
0 - 2
0 1
-0.98 -0.96
1/4 : 0 2 1/4
0.80 0.76
21:00
Kyrgyzstan
Đài Loan
5 - 1
3 0
0.93 0.75
0 : 2 1/4 2 3/4
0.89 -0.95
21:30
Uzbekistan
Hồng Kông
3 - 0
1 0
0.84 0.84
0 : 2 3/4 3 1/4
0.98 0.96
22:00
Turkmenistan
Iran
0 - 1
0 1
0.85 0.92
2 1/2 : 0 3 1/4
0.97 0.88
22:00
Tajikistan
Arập Xêut
1 - 1
0.82 -0.97
1/2 : 0 2 1/4
1.00 0.77

KQBD VLWC KV Châu Á Thứ 4 ngày 27-03-2024

02:00
Yemen
UAE
0 - 3
0 3
0.88 0.95
1 1/2 : 0 2 3/4
0.94 0.85
02:00
Jordan
Pakistan
7 - 0
2 0
0.83 0.95
0 : 3 3/4 4 1/4
0.99 0.85
02:00
Syria
Myanmar
7 - 0
1 0
0.92 0.90
0 : 2 1/2 3 1/4
0.90 0.90
02:00
Kuwait
Qatar
1 - 2
0.86 1.00
1 : 0 2 1/2
0.96 0.80
02:00
Bahrain
Nepal
3 - 0
3 0
0.86 0.82
0 : 3 3/4 4
0.96 0.98
back-to-top