Kết Quả VLWC KV Nam Mỹ - KQBD Thế Giới mới nhất

Chọn vòng đấu :
Giờ
Trận đấu Tỉ số H1 Tỷ lệ

KQBD VLWC KV Nam Mỹ Thứ 4 ngày 22-11-2023

06:00
Paraguay
Colombia
0 - 1
0 1
0.87 0.95
1/4 : 0 2
-0.97 0.93
06:30
Ecuador
Chile
1 - 0
1 0
0.90 0.80
0 : 3/4 2
0.99 -0.93
06:30
Uruguay
Bolivia
3 - 0
2 0
0.97 -0.98
0 : 2 1/4 3 1/4
0.92 0.86
07:55
Brazil
Argentina
0 - 1
-0.86 0.81
0 : 1/4 2
0.74 -0.93
09:00
Peru
Venezuela
1 - 1
1 0
0.79 0.84
0 : 0 1 3/4
-0.90 -0.96
back-to-top