Kết Quả Vòng loại Asian Cup 2023 - KQBD Châu Á mới nhất

Chọn vòng đấu :
Giờ
Trận đấu Tỉ số H1 Tỷ lệ

KQBD Vòng loại Asian Cup 2023 Thứ 3 ngày 14-06-2022

11:30
Palestine
Philippines
4 - 0
2 0
0.98 0.92
0 : 1 2 1/4
0.86 0.88
16:00
Mông Cổ
Yemen
2 - 0
1 0
0.77 0.90
1/2 : 0 1 1/2
-0.95 0.90
16:15
Bahrain
Turkmenistan
1 - 0
1 0
0.98 0.93
0 : 1 1/2 2 3/4
0.86 0.89
17:30
Myanmar
Singapore
2 - 6
0 3
0.86 0.81
3/4 : 0 2 1/4
0.98 -0.99
18:30
Afghanistan
Campuchia
2 - 2
2 1
0.96 0.91
0 : 1 1/2 2 3/4
0.86 0.89
19:00
Maldives
Sri Lanka
1 - 0
0.94 1.00
0 : 3/4 2 1/4
0.88 0.80
20:00
Malaysia
Bangladesh
4 - 1
2 1
0.92 0.95
0 : 2 3
0.90 0.85
22:00
Ấn Độ
Hồng Kông
4 - 0
2 0
0.91 0.91
0 : 0 2 1/4
0.91 0.91
22:00
Kyrgyzstan
Tajikistan
0 - 0
0.85 0.98
0 : 0 2 1/4
0.97 0.82
22:30
Uzbekistan
Thái Lan
2 - 0
2 0
0.88 0.87
0 : 1 2 3/4
0.96 0.95
23:15
Kuwait
Jordan
0 - 3
-0.99 0.84
1/4 : 0 2
0.83 0.98

KQBD Vòng loại Asian Cup 2023 Thứ 4 ngày 15-06-2022

02:15
Indonesia
Nepal
7 - 0
2 0
0.89 0.88
0 : 2 1/4 2 3/4
0.95 0.92
back-to-top